Rensvajrar

Verktygen i Fire-serien är designade för varm mekanisk rengöring. Lance Virra Fire kan användas för mekanisk rengöring av heta, ej kylda skorstenar och eldrör i ugnar - även varma. Tack vare denna lösning kan du undvika tillfälliga stillestånd i samband med behovet av att kyla de rengjorda rören före rengöring. Alla Virra-huvuden är kompatibla med Virra Fire-setet.