Läckagemätare för skorstenar

Mätaren är utformad för att utföra täthetstest av rökkanaler, frånluft och ventilation, den sk små skorstenar, som vanligtvis används i byggnader små- och flerfamiljshus.

Mätare för att testa tätheten hos skorstenar i klasserna N1, N2, P1, P2 enligt europeiska standarder:

  • PN-EN 1443: 2019-05 Skorstenar - Allmänna krav
  • PN-EN 13216-1: 2019-05 Skorstenar - Testmetoder för skorstenssystem - Del 1: Allmänna metoder forskning