Regler och villkor

Regler och villkor

 

Ägaren av webbutiken är företaget "Virra Krystian Rybicki", kontaktuppgifter:

Virra Krystian Rybicki ul. Wybickiego 9; 01-245 Warszawa

I.  Beställningar:

1. Beställningar kan göras via webbplatsen www.virra.se, via e-post eller telefon.

2. För att beställningen ska tas emot, måste du ange riktig adress och telefonnummer. Om adressen eller telefonnumret verkar vara falska, förbehåller vi oss rätten att inte leverera varorna.

3. Efter att beställningen görs, får kunden ett e-postmeddelande om att  beställningen har tagits emot.

II. Bearbetning av beställningar:

1. Beställningen kommer att bearbetas:

- så fort pengarna bokförs på säljarens konto - förskottsbetalade beställningar

- inom 24 timmar - beställningar med postgiro

2. Beställningen kommer endast att skickas om varan är tillgänglig på lager. Om några av produkterna i beställningen finns inte på lager, informeras kunden om aktuell status. Kunden har också möjlighet att bestämma hur beställningen genomförs (delvis leverans, väntetid, annullering av hela beställningen).

3. Kunden har möjlighet att annullera beställningen på två sätt:

Genom att meddela Säljaren via telefon om begäran för avbeställningen

genom att skicka ett e-mail med begäran för avbeställning

4. De beställda produkterna levereras till kunder via ett budföretag till den adress som anges i orderformuläret.

5. En momsfaktura utfärdas för varje beställd vara. Momsfakturan utfärdas när alla varor beställda av kunden är färdiga och redo för leverans.

6. Leverans av varor sker via ett budföretag.

III. Fraktkostnader

1. Kostnaden för frakten beror på kvantiteten av de beställda varorna.

2. Avgiften för leverans ingår i priset på en av föremålen på fakturan.

IV. Leveranstid

1. Vanligtvis bearbetas beställningar under 1 arbetsdag. Du får information via mail eller telefon om bearbetningen skulle ta längre tid eller visa sig vara omöjligt.

Varor levereras av DPD-budfirma:

- Leveranstid - 4-6 arbetsdag från leveransdatum

V. Betalningar

1. Alla priser anges i EURO och är inklusive moms. Priset för varje vara är bindande vid beställningstidpunkten.

2. Kunden kan välja följande betalningsmetoder för beställningar:

- banköverföring

3. Butiken förbehåller sig rätten att ändra priserna på produkter som erbjuds, att lägga till nya produkter till erbjudandet, ta bort produkter från erbjudandet samt genomföra, avbryta eller förändra olika kampanjer.

VI. Klagomål

1. Om du upptäcker tekniska defekter efter att ha mottagit varorna, erbjuds garantitjänster.  Virra rensvajer har 6 månaders garantiperiod.

2. Om mekaniska skador som uppkom under leveransen upptäcks, eller om klagomålet riktas direkt till säljaren, ska kunden skicka den defekta produkten via posten till adressen som anges under kontaktuppgifternaovan.

3. Säljaren tar inte emot postgiro-paket (ej förskottsbetalade).

4. Efter att ha godkänt klagomålet skickar Säljaren samma eller liknande produkt utan defekt.  Om detta visar sig vara omöjligt, får du pengarna tillbaka.

5. Kostnaderna för att retur av defekta produkter, får du tillbaka av Säljaren direkt efter att klagomålet har beaktats.

VII. Allmänna bestämmelser

1. Kunden är skyldig att läsa regler och villkor och ska följa dessa bestämmelser vid beställningstillfället.

2. Försäljningsavtalet ingås mellan kunden och Virra Krystian Rybicki. En sammanfattning och bekräftelse på väsentliga bestämmelser i det ingående avtalet finns på den momsfakturan som utfärdas och bifogas med paketet till kunden.

3. Försäljningsavtalet av varor ingås i enlighet med den polska lagen.

4. Den behöriga domstolen vid tvistlösning som härrör från försäljningsavtalet är svarandens behöriga domstol eller den domstolen som är behörig för avtalets utförande.

VIII. Garantivillkor

VIRRA MAX Pro, Max FIRE, Virra Vent RENSVAJER, Virra Click System

1. Kunden är skyldig att följa driftregler för rensvajer Virra rotationsborste. Garantin gäller endast rensvajern. Borstar, på grund av att de utgör förbrukningselement, omfattas inte av garantin.

Driftregler för rensvajern (kort bruksanvisning):

·     Rotationsriktning - Endast höger, vänster tillåten endast tillfälligt och på lägsta varvtal.

·     Skruvdragarens eller borrarens maximala hastighet - max 1500 rpm.

·       skruvdragare eller borrmaskinen måste vara utrustad med en överbelastningskoppling eller momentbegränsare inställd för att koppla ur varvtalet vid en kraft på 30 Nm.

·      Arbeta med rensvajern endast när skorstenen är kall.  Max. arbetstemperatur för rensvajern är 40 ° C.

·     rensvajer är ett verktyg för rengöring av skorstenar och rör endast ovanifrån.

Arbetet med rensvajer kräver cykliska pauser (10 min. långa), för att undvika överhettning av axeln och omslaget. Det rekommenderas att arbeta i intervaller 10min arbete /10min paus.

Efter varje användning av rensvajern ska alla roterande element rengöras och smörjas  (det finns lager inuti som måste smörjas regelbundet). För detta ändamål ska slutet av rensvajern, där borsthuvudet sätts fast, doppas ca 15 cm i en tank med flytande olja, och sedan rotera den nedsänkta spetsen med hjälp av en skruvdragare i 1 minut. Alla föroreningar som finns i lagret sköljs bort och samtidigt smörjs lagret och skyddas mot korrosion.

Lämna inte rensvajern smutsig eller ej smörjd efter utfört arbete.

Garantin omfattar inte fel på rensvajern som uppstår till följd av felaktig användning av verktyget eller underlåtelse att följa ovannämnda rekommendationer.