Rensvajer Virra MAX FIRE

Skorstenslans för mekanisk rengöring av heta skorstenar, rökrör i icke kylda ugnar och för rengöring av heta processrör. Konstruktionen av Virra FIRE lansen möjliggör mekanisk rengöring av skorstenarna under en sotbrand. Förhindrar tekniskt stillestånd - möjliggör rengöring av flamrör och rökrör i heta spisar.

  • Rensvajrar

    Verktygen i Fire-serien är designade för varm mekanisk rengöring. Lance Virra Fire kan användas för mekanisk rengöring av heta, ej kylda skorstenar och eldrör i ugnar - även varma. Tack vare denna lösning kan du undvika tillfälliga stillestånd i samband med behovet av att kyla de rengjorda rören före rengöring. Alla Virra-huvuden är kompatibla med Virra Fire-setet.

  • Borshuvud

    Virra-huvuden passar alla Virra-system för mekanisk rengöring av skorstenar, ventilation och tekniska rör. Huvudenas konstruktion är mycket praktisk - den består av en kärna och utbytbara insatser. Tack vare detta kan du regenerera det slitna huvudet snabbt och till en lägre kostnad - genom att byta ut Virra-insatser. Designad för rengöring av alla typer av slangar.

  • TILLBEHÖR

    Ytterligare element och tillbehör till Virra Pro-setet. Kåpor, adaptrar, reparationssatser mm.