Reservinsatser för huvuden

Reservinsatser för huvuden, för alla Virra-system och huvuden. Tack vare de utbytbara insatserna för huvudena är rengöringen mer ekonomisk - du behöver inte köpa hela huvudet. Kärnan förblir densamma - insatserna kan köpas och bytas ut vid behov.